Snabbare avskrivning av studielån

Motion 2021/22:741 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bosatta i glesbygdskommuner ska kunna få sina studielån avskrivna snabbare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag råder brist på välutbildad arbetskraft i stora delar av vårt land. Lärare, ingenjörer och läkare är ofta svåra att övertyga om att ta arbeten i våra mer glesbefolkade kommuner. En aktiv politik för att försvåra för landsbygden, genom höga drivmedelsskatter, dålig service och straffskatter har försämrat läget ytterligare. Många kommuner har idag problem att rekrytera nya människor och när kvalitén på kommunens verksamheter därför sjunker så väljer än fler att flytta från kommunen. För att vända denna negativa trend behövs kraftfulla nya åtgärder. En sådan åtgärd är att låta människor med studieskulder som bosätter sig i glesbygd avskriva sina studielån snabbare. Norge har ett fungerande system för detta och Sverige borde kunna införa ett liknande system. Även Kommunutredningen har föreslagit en sådan åtgärd och nu är det viktigt att denna åtgärd också genomförs. 

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)