Snabbare avskrivning av studielån i glesbygdskommuner

Motion 2021/22:1800 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskriva CSN-skulder i samband med flytt eller arbete i en glesbygdskommun som kategoriseras som avlägsen eller mycket avlägsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är ett 60-tal kommuner i Sverige som har särskilda utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, står det i Kommunutredningen. Yrkena är både inom den offentliga och privata sektorn, såsom lärare och sjuksköterskor, men också ledningsfunktioner och IT-kompetens för kommunerna.

Genom att locka med hjälp att betala av studieskulder hoppas man att fler väljer att bo, studera och slutligen arbeta i landsbygdskommunerna som anses vara avlägsna eller mycket avlägsna. Förslaget på 10 procents avskrivning gäller för högskoleutbildning, men man öppnar även upp för att andra yrkesverksamma ska omfattas.

”En möjlighet till nedskrivning av studieskulder som även omfattar den privata sektorn kan dessutom bidra att underlätta rekryteringen av en eventuell medföljandepartner”, står det i utredningen. Enligt Kommunutredningen är den genomsnittliga studieskulden till CSN cirka 139 000 kronor. En flytt skulle kunna leda till en nedskrivning med 10 procent per år. Minst 3 000 kronor samt högst 30 000 kr per person och år.

Metoden har aldrig använts i Sverige, men i till exempel Norge ges möjligheten till nedskrivning av studielånen för dem med akademisk utbildning som bosätter sig i vissa delar av landet. Det framgår också i utredningen att det har bidragit till att de unga som avslutat sina utbildningar i större utsträckning bor kvar och arbetar på mindre orter i landsbygderna.

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)