Smärtfri vardag

Motion 2021/22:3795 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försäljning av värktabletter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försäljning av värktabletter i matbutiker underlättade särskilt för barnfamiljer med små febriga barn, äldre som inte orkade eller kunde ta sig mellan flera affärer och alla andra som kom fick feber på kvällen eller som jobbade obekväma tider och aldrig hann till apoteket. När avskaffandet av apoteksmonopolet skedde 2009, möjliggjordes försäljningen av värktabletter i matbutiker och den tillgängligheten underlättade alltså livet för många.

Enligt Läkemedelsverket fördubblades antalet förgiftningar mellan år 2000 och 2013. Det var också motiveringen till att ett förbud mot försäljning av värktabletter återinfördes 2015. Man misstänkte att det var tillgängligheten i matbutikerna som lett till ökningen av förgiftningar. Ett år senare tillbakavisade dock Giftcentralen att så var fallet. Man konstaterade dessutom att antalet fall av förgiftningar ökade även efter att apoteken blev ensamma återförsäljare av värktabletter.

Nu har det gått fem år sedan det, svart på vitt, bevisats att en ökad tillgänglighet inte orsakar försämrad folkhälsa. Regeringen bör därför återigen möjliggöra försäljning av värktabletter i matbutiker och andra former av dagligvaruhandel efter sedvanlig process och förberedelser.

Noria Manouchi (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)