Småföretagens betalningsvillkor

Motion 2012/13:C263 av Peter Jeppsson (S)

av Peter Jeppsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över företagens betalningsvillkor.

Motivering

Varje vecka stöter bankerna på problem med att de stora företagen kräver betalningsvillkor 90 dagar, av sina underleverantörer. Rent likvidmässigt fungerar inte detta för underleverantörerna då de i sin tur inte kan kräva motsvarande betalningsvillkor av sina kunder. Detta innebär att det ofta uppstår ett glapp på 60 dagar och det i sin tur innebär att bankerna får täcka upp detta glapp, vilket man inte alltid kan göra av olika anledningar. Risken är då stor att det mindre företaget hamnar i likviditetsproblem. I Tyskland har man lagstiftat om detta, det vill säga om ett förbud på längre betalningsperioder än 30 dagar. Detta torde vara en relativt enkel och småföretagarvänlig reform som skulle gynna villkoren och överlevnaden för småföretagen i Sverige.

Stockholm den 3 oktober 2012

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)