Småföretagarlots

Motion 2021/22:214 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småföretagarlots och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ca 800000 småföretagare. Småföretagarna bidrar varje år till stora skatteintäkter för staten samt till att mängder med arbetstillfällen skapas inom många olika branscher.

Många småföretagare är riktiga entreprenörer där man hela tiden vill lyfta och ut­veckla sitt företag. För många handlar det om att kunna ta steg 2 och steg 3 och vidare­utveckla sig. För att kunna göra det kan man ibland behöva få ta del av alla de olika stöd som finns att söka inom landsbygdsprogrammet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen m.m. Det är en ”djungel” av olika stöd som finns för att just exempelvis en småföretagare på landsbygden vill ta steget vidare.

En företagare ska ofta så långt som det är möjligt kunna driva sitt företag utan att få massa stöd och bidrag men för just gruppen småföretagare så kan enstaka stöd vara just den där nyckeln för att komma vidare och ta nästa steg och utveckla sitt företag.

Många företagare är just duktiga på det som man gör i sitt företag och man kanske inte kan eller har möjlighet att kunna bevaka och söka just de där stöden som finns att söka. När det nu inom staten finns en massa olika stöd att söka så bör också dessa stöd så långt som möjligt kunna delas ut.

En småföretagarlots bör därför införas som ska kunna vara en guide och hjälpa små­företagaren att söka stöden, hitta rätt stöd och vara vägledare. Staten betalar idag alla regioner en bredbandskoordinator som ska samordna och ha koll på bredbandsutbygg­naden i regionerna. På liknande sätt bör staten finansiera en småföretagarlots som ska kunna hjälpa småföretagen att kunna söka stöd, vara ett bollplank i sin utveckling och kunna lyfta småföretagen. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen och detta kan vara ett litet steg på vägen för att kunna lyfta alla småföretag i Sverige. En småföretagarlots bör också kunna vara den som fungerar som en väg in för företagare att kunna få hjälp och stöd hos en kommun och region. Detta finns hos flera kommuner redan men med ett stöd från staten så får samtliga kommuner/regioner samma möjlighet att ha denna service.

Många småföretagare har haft det tufft med anledning av pandemin och behöver nu ta nästa steg för att komma igång och vidareutvecklas. En småföretagarlots kan då vara ett utmärkt exempel på vad just kategorin småföretagare behöver.

Regeringen bör därför snarast utreda möjligheten att bekosta småföretagarlotsar samt också utreda hur dessa ska vara placerade, inom ett kommunalförbund, kommun eller region.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)