Sluta hatta med tiden

Motion 2017/18:428 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa fenomenet med två tidssäsonger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1980 bestämdes att Sverige skulle ha så kallad normaltid och sommartid. Varje höst och varje vår ägnas mycket tid åt att försöka nå fram till alla svenskar om det är fram en timme eller tillbaka lika mycket klockan ska ställas.

Undersökningar visar att de flesta svenskar gärna skulle slippa att ställa om klockan. Tanken med tidsomställningen var ursprungligen att spara energi. Detta bör det gå att hitta andra, effektivare metoder för att göra. Det finns också undersökningar som säger att omställningen är direkt kontraproduktiv ut energibesparingssyfte då behovet av både uppvärmning och luftkonditionering ökar. I en tid får vi arbetar över tidsgränser och där mycket i samhället aldrig stänger ner, oavsett tid på dygnet, blir omställningen än mer onödig.

För de flesta upplevs tidsomställningen kanske mest som en smula besvärlig. En gång om året innebär det kanske sovmorgon och en gång om året att bussen till jobbet redan gått när man kommer till hållplatsen. För vissa är det dock mycket mer än så. Det stresspåslag som den här timmen innebär ökar risken för hjärtinfarkt och dödsfall. En svensk undersökning har visat att omkring trettio svenskar dör varje år i hjärtinfarkt i och med bytet till sommartid.

Man har också sett en ökad olycksfrekvens i samband med tidsomställningen, både i trafiken och på arbetsplatser. För den som har djur ställer den här timmen fram och tillbaka också till det då det inte bara går att tala om för en ko att mjölkning och mat kommer dröja en timme eftersom vi människor fått för oss att klockan är fem och inte sex på morgonen.

Sverige bör därför helt enkelt sluta hatta med tiden och avskaffa bruket av två olika tidssäsonger.

 

 

Christina Örnebjär (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)