Slopat hisstvång för vindslägenheter

Motion 2004/05:Bo204 av Carl-Axel Roslund (m)

av Carl-Axel Roslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slopat hisstvång för vindslägenheter.

Motivering

Trycket på bostadsmarknaden ökar alltmer. Antalet nya bostäder når inte upp till behovet. Små, centrala lägenheter eftersöks framför allt av ungdomar, och ombyggnad av vindsutrymmen har visat sig vara en mycket attraktiv dellösning.

Hus med fyra våningar utan hiss har ofta i de centrala lägena rejäla vindsutrymmen, torkrum etc. som lämpar sig för ombyggnad till lägenheter - men det stupar oftast på kravet på hiss. En hiss är otroligt dyr att installera, skär rätt igenom huset och fördärvar och tar mycken plats i underliggande lägenheter. Därigenom blir det ekonomiskt omöjligt att bygga. Så hindras tillskapandet av nya centrala lägenheter. Bara i Malmö skulle så många som 2 000 lägenheter kunna tillskapas.

Tillgänglighetskravet är naturligtvis viktigt, men här blir det till men för hela bostadsmarknaden. Om det inte finns hiss till de fyra första våningarna blir det märkligt om inrymmandet av en femte våning prompt leder till hisstvång.

Avskaffa hisstvånget vid inredandet av takvåningar i gamla hus.

Stockholm den 17 september 2004

Carl-Axel Roslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)