Slopande av rökförbud på uteserveringar

Motion 2021/22:1587 av Jonny Cato (C)

av Jonny Cato (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa rökförbud på uteserveringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen fattade under våren 2019, mot bakgrund av det stora folkhälsoproblem som tobaksrökning är, beslut om ett utvidgat rökförbud.

Förslaget omfattade utvidgat rökförbud som inhägnade platser avsedda för idrott, allmänna lekplatser, områden utomhus som är avsedda för den som reser med färdmedel i kollektivtrafik såsom busshållplatser och perronger, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Med anledning av det stora folkhälsoproblem som rökning är var det rätt beslut att ta.

Beslutet var dock för långtgående och innebar även att undantag i den dåvarande lagstiftningen som innebar att rökning är tillåten när servering sker utomhus. Det var ett felaktigt beslut att tvinga restauranger att förbjuda sina gäster att kunna röka vid servering utomhus.

Sedan rökförbudets införande på uteserveringar har flera praktiska problem uppstått. Det finns även skäl för att varje restaurang själva bör få bestämma över sin verksamhet och hur den ska utformas. Rökning som är tillåten när servering sker utomhus kan inte jämföras med rökning på allmänna platser så som lekplatser och busshållplatser. Däremot är det fortsatt önskvärt med frivilliga initiativ av restauranger som uppmuntrar till minskad tobaksrökning, det ska dock ske på frivillig bas och inte genom lagstiftning.

Jonny Cato (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare