Slopande av momsuttag vid vissa hudbehandlingar

Motion 2004/05:Sk369 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slopande av momsuttag vid medicinska hudbehandlingar.

Motivering

När någon remitteras till en hudterapeut från läkarmottagning eller plastkirurg för t.ex. generande hårväxt är det att betrakta som medicinsk behandling. Då utgår det ingen moms.

Däremot om någon begär exakt samma behandling direkt av en hudterapeut anses det inte som medicinsk behandling och det utgår moms. Detta medför att patienter söker sig till sjukvården för att den vägen bli remitterad. Detta är en onödig omväg och belastar dessutom en redan hårt belastad sjukvård till ingen nytta.

En utbildad och diplomerad hudterapeut har tillräckliga kunskaper att kunna avgöra i vad mån en åtgärd är att betraktas som medicinsk eller kosme­tisk. När det gäller kosmetiska behandlingar är det självklart att moms skall uttagas.

Stockholm den 1 oktober 2004

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)