Slopande av danstillståndet

Motion 2015/16:3103 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa kravet på tillstånd för offentliga danstillställningar som sker i ett slutet område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inte alla personer känner till det krav som idag finns i ordningslagen om tillstånd för att arrangera offentliga danstillställningar. Skälet till detta är säkerligen för att det är en idé som för många är så absurd att det bör vara en självklarhet för arrangörer att hålla i offentliga danstillställningar om det sker i ett slutet område. Grundtanken med lagar och regler är dels att hålla ordning och reda, dels att de ska vara så självklara för merparten av medborgarna att man inte ska behöva kunna lagboken. Av den anledningen är det ytterst märkligt att danstillståndet finns kvar än idag. Detta krav är en rest från förr då dansen ansågs leda till ett omoraliskt beteende främst bland unga.

Än idag finns det de som försvarar tillståndet, med motivet att det i samband med dans ofta kan bli stökigt, men de flesta någorlunda seriösa bedömare kan nog hålla med om att det snarare har med alkoholintag att göra än med dans. Idag kan krögare som saknar danstillstånd drabbas hårt, om en anmälan upprättas och en åklagare väljer att driva ärendet. I bästa fall slutar det bara med en varning, och att restaurangen i fråga får söka på nytt, men det kan gå så illa att de förlorar alkoholtillståndet vilket kan orsaka en plötslig nedläggning. För att minska byråkratin och skapa mer frihet bör riksdagen tillkännage för regeringen att avskaffa danstillståndet.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)