Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Skydda barn mot porr

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inget barn ska kunna se porr i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för alla barn. Mycket tid och resurser läggs på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och det är bra. Barnens miljö på internet vet vi dock i allmänhet lite om, samtidigt som barns internetanvändande ökar allt mer. Internetstiftelsen i Sverige, IIS, visar i en rapport att 89% av 11-åringarna använder internet dagligen.

Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre och innehåller till största delen övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Idag konfronteras barn med porr via nätet och för många blir det en skrämmande upplevelse. Det handlar om våld mot verkliga kvinnor och det är vad våra barn möter när de är i genomsnitt 12 år. Våra barn möts av detta avsiktligt eller oavsiktligt utan möjlighet att freda sig från det grova våldet. Studier visar att ju tidigare pojkar börjar konsumera porr och lär sig en osund koppling mellan våld och sex desto svårare får de att känna intimitet. Porren bidrar även till att flickorna får en bild av sig själva som passiva mottagare i sexuella relationer.

Skolan ska stå för jämställdhet, antivåld och allas lika värde. Det är porrens raka motsats. De psykiska och fysiska hälsokonsekvenserna av ökad porrkonsumtion hos barn är redan synliga. Yrkesverksamma i skolan larmar om en eskalerande psykisk ohälsa bland barn och unga samtidigt med att många känner svårigheter att förhålla sig till det de möter på internet.

Studier visar att många barn möter porr för första gången i skolmiljö. Hälften av landets skolor har porrfilter. Vi har lagstiftning kring pornografi, men den har inte hängt med i den digitala revolutionen. En porrbild i en lärobok är olaglig, men i skolans surfplattor och på datorer har våra barn ofta fri tillgång till porr och annat våld.

Regeringen bör vidta åtgärder för att skydda barn mot porr i skolan, t ex genom nationella riktlinjer och porrfilter eller andra tekniska lösningar.

Eva Lindh (S)

Aylin Fazelian (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Olle Thorell (S)

Sanne Lennström (S)

Åsa Eriksson (S)

Maria Strömkvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)