Skydd mot smygfilmning

Motion 2011/12:Ju394 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten för enskilda att skydda sig mot smygfilmning.

Motivering

I och med en snabb teknikutveckling, som självfallet i huvudsak har varit av godo, så är det idag väsentligt lättare än tidigare att i smyg filma en annan människa. I ett flertal uppmärksammade rättsfall under de senaste åren så har detta aktualiserats då människor utan sin vetskap har blivit filmade i mycket privata situationer. Trots detta så har det varit svårt att få till stånd fällande domar som motsvarar den kränkning som de blivit utsatta för just på grund av att det i den svenska lagstiftningen inte finns något uttryckligt förbud mot smygfilmning. Ett visst skydd kan enskilda få genom det skydd som erbjuds enligt lagen om ofredande, men den lagen har ofta av domstolarna tolkats så att den gäller enbart om den enskilde varit medveten om att han eller hon har blivit filmad och då protesterat mot detta. Trots att trenden i omvärlden snarare går mot ett ökat skydd för den enskilde vad gäller smygfilmning, vilket också har lyfts fram av Europadomstolen för mänskliga rättigheter, så har den svenska lagstiftningen inte hängt med. Därför är det dags att göra en översyn av detta område i syfte att stärka skyddet för den enskilde.

Stockholm den 5 oktober 2011

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)