Skydd av yttrandefrihet på sociala medier

Motion 2021/22:3316 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda yttrandefriheten på sociala medier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Framväxten av allt fler olika sociala medier har medfört att allt större delen av samhällsdebatten sker där. Det är därmed viktigt att skydda yttrandefriheten på nätet. Samtidigt är det emellanåt befogat att stänga av eller för en tid blockera användare som framför hot eller uppmanar till brott eller på annat sätt går över rimliga gränser för yttrandefriheten. Risken är dock att detta sker godtyckligt utan möjlighet för den enskilde att försvara sig mot nätjättarnas påståenden om övertramp. Ett exempel är när politiska motståndare i organiserad form okynnesanmäler någon, varefter dennes konto stängs ”i avvaktan på utredning”.

Det finns också en inte försumbar risk att nätjättarna tar politiska hänsyn och blockerar användare som för tillfället inte har den rådande politiskt korrekta uppfattningen i olika frågor. Vi ser hur politiker i både EU och Sverige ”kallar till sig” ledande företrädare för de stora sociala plattformarna och ”uppmanar” dem att rensa i kommentarer och gallra bort användare. Att politiker försöker styra sociala medier är givetvis i grunden orimligt.

Det finns även exempel där helt oskyldiga, vanliga skötsamma privatpersoner, blivit hackade av kedjebrev som automatiskt vidaresänts till alla kontakter, och där därför användaren råkat ut för avstängning, trots att man själv är offer för andras intrång.

Rättssäkerheten och yttrandefriheten måste gälla även för den som är aktiv i sociala medier. Det är därför viktigt att den som råkar ut för blockering eller avstängning har en chans att förklara sig och får upprättelse om man råkat bli felaktigt avstängd – vilket tyvärr inte är helt ovanligt.

Det mest grundläggande kravet är att alla sociala plattformar har en tydlig angivelse av vem man ska kontakta om man råkar ut för avstängning eller blockering, och att denna kontaktväg också går till någon som har mandat att undanröja felaktiga åtgärder. Det är också viktigt att kontaktpersonen är anträffbar och svarar på meddelanden.

Riksdagen och Regeringen bör uttala att yttrandefriheten är viktig även på sociala medier och uppmana alla sociala medier att erbjuda sina användare en tydlig och säker kontaktfunktion som kan användas vid invändning mot avstängningar och blockeringar och andra frågor kopplade till yttrandefriheten.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)