Skydd av barn

Motion 2012/13:Ju407 av Carina Hägg (S)

av Carina Hägg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ratificering av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Motivering

Barn har speciella behov av skydd och stöd. Alla barn ska ha rätt till skydd mot alla former av såväl fysisk som psykisk skada samt fysiskt och psykiskt våld. Lagstiftaren har att se hur förutsättningar som ålder, kön, psykisk ohälsa och utsatthet påverkar barnets förmåga att hävda sin kroppsliga integritet mot sexuella övergrepp. Friande domar visar på brister i dagens sexualbrottslagstiftning när det gäller sexualbrott mot barn, och straffrihet är ett problem.

Nyligen har FN:s barnrättskommitté åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Regeringen kritiseras främst för hanteringen av barnkonventionen, men Barnrättskommittén uppmanar även Sverige att ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Konventionen är det första instrumentet som behandlar sexuella övergrepp mot barn som ett brott, oavsett om det begås i hemmet, inom familjen eller via internet. Konventionen innebär även ett åtagande som omfattar ansvar för att sprida kunskap om sexuellt våld mot barn och bekämpande av barnsexturism. Regeringen signerade konventionen 2007, och utan ytterligare fördröjning bör den ratificeras av riksdagen.

Stockholm den 28 september 2012

Carina Hägg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)