Skuldfrysning för intagna på fängelser

Motion 2003/04:L330 av Jan Emanuel Johansson (s)

av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skuldfrysning för intagna på fängelser.

Motivering

Inga metoder får lämnas oprövade när det gäller att underlätta för intagna på våra fängelser att återvända till ett normalt liv i samhället efter ett avtjänat fängelsestraff. Förutom bostad och arbete gäller det att privatekonomin är i ordning. Den som är satt i skuld är inte fri. De personer som bevisligen efter avtjänat fängelsestraff valt att förändra sitt liv och som har stora skulder föreslås få en avbetalningsplan på skulden under förslagsvis ett par år alternativt att man fryser skulden helt under en tid.

Stockholm den 4 oktober 2003

Jan Emanuel Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)