Skönhetsbranschen

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att brukare och utförare kan känna sig trygga och verka i en miljö präglad av rättssäkerhet såväl som etisk och medicinsk säkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt verka för större medicinskt ansvar för den som verkar inom skönhetsbranschen och utför skönhetsbehandlingar och ingrepp, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Estetiska behandlingar har blivit alltmer vanligt och är i dag en del av samhället.

Allt fler efterfrågar skönhetsbehandlingar av olika skäl. Konsumentverket uppger att marknaden för närvarande växer med omkring 20 procent varje år. Eftersom register saknas över utförare i skönhetsbranschen saknas också exakta tal över hur många behandlingar som årligen utförs. Socialstyrelsen anger att en ungefärlig siffra är mellan 60 000 och 70 000 behandlingar per år.

Det bör bli mer ordning och reda i skönhetsbranschen, inte minst skall tydligare kvalitetskrav ställas, initialt på dem som startar upp eller utövar skönhetsbehandlingar och ingrepp, och kvalitetskraven skall vara transparenta både för kund och för den som utför tillsyn. Tydligare kvalitetskriterier som utgår från känd medicinsk kunskap och forskning och väl följer vårdens övriga etiska principer.

Dessutom behövs en tydligare roll för hälso- och sjukvården samt behöver eventu­ella efterbehandlingar tydliggöras, så att hjälp kommer kvinnor och män till del som råkar illa ut i samband med skönhetsingrepp. Branschen utvecklas lavinartat och det behövs regler och krav på säkerhet såväl för brukares skull som för utförarens.

Alliansregeringen tillsatte i april 2014 en utredning om estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården. Utredningen kom med konkreta åtgärder och förslag om bl.a. vilka behandlingar och ingrepp som behöver regleras. Därtill har Socialstyrelsen arbetat fram konkreta förslag till skärpningar och förbättringar. Alla dessa förslag ligger på regeringens bord och borde genast prioriteras för att steg för steg stärka kvaliteten för fler.

Komplikationsgrader och risker med olika behandlingar samt behovet av eftervård varierar stort och kommer att fortsätta att variera mellan olika behandlingar. Olika behandlingar kräver också skiftande medicinsk kompetens hos utföraren.

Det är nu av stor vikt att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder i det kortare perspektivet för att säkerställa att såväl brukare som utförare kan känna sig trygga och verka i en miljö präglad av såväl medicinsk säkerhet som rättssäkerhet.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)