Skolverkets rätt att utnämna lektorer

Motion 2013/14:Ub475 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skolverkets rätt att utnämna lektorer.

Motivering

Riksdagen har beslutat att enskilda huvudmän för utbildningsanstalter skall få utse lektorer, i stället för Skolverket. Samtidigt skall det utgå statsbidrag för lektorstjänsterna. Det är alltså enskilda huvudmän som skall utse lektorerna medan staten betalar för den inrättade tjänstegraden. Detta är mindre lyckligt då vi som bekant har en flora av friskoleföretag i dag. Självklart skall initiativet till en utnämning komma från den enskilda huvudmannen, men vi menar att det slutgiltiga godkännandet även fortsättningsvis skall ligga hos Skolverket. Detta för att säkerställa kvalitén angående lektorstjänsten samt förhindra missbruk av utnämningar.

Stockholm den 3 oktober 2013

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)