Skoltransporter för gymnasieelever med funktionsnedsättning

Motion 2015/16:1415 av Kerstin Nilsson (S)

av Kerstin Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skoltransporter för gymnasieelever med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn med funktionshinder har idag rätt till skolskjuts, oberoende av avstånd, när det gäller grundskola. För barn och ungdomar upphör denna rätt då de studerar på

gymnasieskola. Olika kommuner erbjuder dock olika lösningar i form av termins- eller

årskort för kollektivtrafik, kontantersättning och i vissa fall skolskjuts.

De unga funktionshindrade som inte har möjlighet att transportera sig med kollektivtrafik hänvisas i stället till färdtjänst för sina skoltransporter. Detta medför då betydande merkostnader för den unge och familjen.

Val av skola är viktigt för elever med funktionsnedsättning, och det är då inte alltid den närmast liggande skolan som är bäst utformad eller kan erbjuda de bästa möjligheterna med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Med anledning av ovanstående bör en översyn övervägas vad gäller möjligheterna till skoltransporter för gymnasieungdomar med funktionshinder.

Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)