Skolsköterskor och kuratorer

Motion 2005/06:Ub451 av Birgitta Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

av Birgitta Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på fler skolsköterskor och kuratorer.

Motivering

De saker som barn tar upp som de allra jobbigaste i livet är när mamma och pappa skiljer sig och relationen dem emellan efteråt.

Många barn far illa idag när föräldrar skiljer sig; svårigheterna gäller ofta vårdnad, dubbelt boende och umgänge med föräldrarna. Det är svårt att prata med föräldrarna om svårigheterna eftersom de är involverade och om man inte har några syskon är det skolan man söker sig till. Lärarna är man beroende av i undervisningen och det känns inte alltid så lätt att vända sig till dem i en sådan situation. Det är lättare att vända sig till skolsköterska eller kurator med sina problem. Dessa personer kan sedan bygga upp en förtroendefull relation och hjälpa eleven vidare i livet.

Det måste vara lätt för eleven att ta en första kontakt med skolsköterska eller kurator och det innebär att någon av dessa funktioner måste finnas på alla skolor. Det är viktigt att barnen kontinuerligt kan träffa dessa personer.

Satsningen på fler tjänster i offentlig sektor borde leda till att barn har tillgång till skolsköterska eller kurator på sin skola.

Stockholm den 4 oktober 2005

Birgitta Ahlqvist (s)

Kristina Zakrisson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)