Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Skolpolitiken

Motion 1990/91:Ub319 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A766 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den framtida inriktningen av
utbildningspolitiken.

Stockholm den 24 januari 1991

Gunnar Hökmark (m)

Görel Bohlin (m)

Filip Fridolfsson (m)

Göran Ericsson (m)

Margaretha af Ugglas (m)

Elisabeth Fleetwood (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Göran Åstrand (m)

Gösta Bohman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)