Skolingenjörer

Motion 2013/14:Ub304 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolingenjörer.

Motivering

Trösklarna in på arbetsmarknaden har höjts, inte minst för unga. Många får sitt första arbete betydligt senare i livet om man jämför med hur det sett ut historiskt. Det är inte längre lika vanligt att man som tonåring har ett extrajobb vid sidan av skolan. Även den typen av jobb har förändrats och många enkla jobb som fanns förr har helt försvunnit. De jobb som finns kvar ställer dessutom högre krav på specifikt kunnande idag. Det kan med andra ord finnas krav på extra goda kunskaper redan innan man kan få sitt första extrajobb.

Sverige, liksom resten av västvärlden, lider därtill brist på ingenjörer, och tekniska kunskaper är hett efterfrågade. Ett sätt att stimulera intresset för teknik är att redan från de allra första åren i förskolan och skolan bygga en stolthet kring att kunna saker som är kopplade till teknikområdet. För de allra yngsta kan något så enkelt som att bygga med lego vara ett sätt att lära sig något om teknik och få känna sig duktiga. Det skulle vara värdefullt att överväga möjligheten att se över hur det här momentet kan föras in redan i förskolan genom att erbjuda en frivillig utbildning där man kan meritera sig till att bli ”förskoleingenjör”. Själva innehållet i utbildningen är inte det mest centrala utan de handlar primärt om att fostra en stolthet och skapa goda associationer kring lärande. Det är ett bra sätt att bygga vidare på ett spirande teknikintresse.

Konceptet är även gångbart i högre åldrar. När man redan hunnit en bit i sitt lärande kan man ta till sig saker på en annan nivå och få pröva på att bli ”mellanstadieingenjör”. Med ett sådant diplom i ryggen kan det rent av bli lättare att söka det där första jobbet. Det ska vara möjligt att redan i de tidiga tonåren visa att man är ambitiös och kan lära sig saker.

I Sverige har vi traditionellt ställt oss skeptiska till alla typer av satsningar som låter barn utmärka sig i skolämnena samtidigt som vi ser det som betydligt mer okontroversiellt att barn får veta att de är duktiga i idrott. Alla barn skulle självklart inte vara intresserade av att få bli ”förskoleingenjörer” men för dem som tycker om att bygga och konstruera kan det vara en positiv uppmuntran.

Stockholm den 25 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)