Skolgång för placerade barn

Motion 2014/15:589 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om placerade barns rätt till god utbildning.

Motivering

Alla barn i Sverige ska ha samma möjlighet till en fullvärdig utbildning av god kvalitet. Detta är skolans och utbildningsväsendets viktigaste uppgift. För placerade barn är utbildning extra viktigt, då de kan vara extra utsatta för att ofta behöva byta skolor, samtidigt som de kan komma från problemtyngda hemmiljöer. Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att det ska gå bra för barnen som vuxna. Det är viktigt att skolan fungerar kompensatoriskt för utsatta barn.

Skolresultaten är väsentligt sämre för placerade barn än för andra barn. Av dem som placerades före 10 års ålder är 71 procent behöriga att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan, vilket ska jämföras med 86 procent bland unga generellt. Bland dem som placerades efter 12 års ålder är resultaten ännu sämre, bara 55 procent är behöriga till gymnasiet. Detta är allvarligt, eftersom fullgjord skolgång är den enskilt viktigaste faktorn för att det ska gå bra för barnen i vuxenlivet.

I Helsingborgs kommun bedrivs ett projekt med att förbättra skolresultaten för placerade barn. Alla placerade barn i kommunen genomgår en skolpsykologisk och pedagogisk utredning med normerade testinstrument. Utifrån resultaten konstrueras sedan individuellt stöd för varje elev efter dennes behov.

Tre av fyra barn underpresterade i skolarbetet p.g.a. omfattande kunskapsluckor. När barnen efter två år följdes upp visade det sig att de kognitiva testerna samt de andra testerna var märkbart mycket bättre, förutom i matematik.

Regeringen bör se över möjligheten att alla placerade barn får möjlighet att genomgå skolpsykologiska och pedagogiska utredningar för att sedan få individuellt utformat stöd efter behov och därmed garanteras rätten till god utbildning.

.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)