Skolan

Motion 1990/91:Ub821 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1990/91:Ub821

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Skolan

1. Sammanfattning

I några avseenden har svensk skolpolitik de senaste åren
lagts om i liberal riktning. Åratal av opinionsbildning har
burit frukt.Nu skall ansvar och inflytande
decentraliserasNu skall den administrativa
överbyggnaden bantasNu skall utrymmet för lokala
variationer ökaNu skall de relativa betygen ersättasNu
skall sexåringar få chans att börja skolan

Men de nya greppen räcker inte. Skolpolitikens
inriktning är fortfarande felaktig på flera områden.
Lärarförsörjningen, en nyckelfaktor i skolan, är i kris.
Utvärderingar har pekat på problem i vissa ämnen. Och
även om svenska elever klarar sig hyggligt i internationella
jämförelser måste vi ha högre ambitioner. Den svenska
skolan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)