Skjutövningar i Göteborgs skärgård

Motion 2012/13:Fö222 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Leif Pagrotsky (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Leif Pagrotsky (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa sig bakom Försvarsmaktens ansökan om skjutfält i Göteborgs skärgård med de begränsningar som framförts av Göteborgs stad.

Motivering

Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar med ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Öarnas befolkning är 5 000 personer med levande samhällen, turistnäring, rederier, gästhamnar, fiskenäring, byggbolag, fårskötsel, pensionat och restauranger.

Nu hotas denna unika del av Göteborg. Försvaret har av miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland i december 2010 fått tillstånd att skjuta i området 115 dagar per år och avlossa sammanlagt 1,3 miljoner skott. Det motsvarar ett skott var femte sekund. Dessutom har de fått tillstånd till stora nationella och internationella övningar när som helst på året utan restriktioner.

Göteborgs stad har i sitt yttrande den 27 juni 2012 protesterat mot dessa villkor och föreslagit bland annat att villkoret i stället bör vara att tillåta högst 50 skjutdagar och 300 000 skott per år, samt att internationella övningar skall inkluderas i begränsningen.

Frågan ligger nu på regeringens bord för beslut.

Det finns ett flertal brister med det nuvarande tillståndet: samråd med de boende har inte skett i tillräcklig grad; det saknas analys av hur öar och bottensediment är påverkade av 70 års skjutande; mycket höga halter av giftiga metaller som kommer att släppas och bullerstörningen kommer att bli långt över tillåtna nivåer. Detta bryter både mot de svenska miljömålen och mot EU-fördrag.

Det är viktigt att Försvarsmakten har skjutfält att öva på. Men det behöver ske i samklang med det övriga samhället.

Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att ställa sig bakom Försvarsmaktens ansökan om skjutfält i Göteborgs skärgård med de begränsningar som framförts av Göteborgs stad.

Stockholm den 3 oktober 2012

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Leif Pagrotsky (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)