Skilda valdagar

Motion 2004/05:K212 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skilda valdagar.

Motivering

I dag har folk svårt att vid allmänna val - då det är tre olika val samtidigt - skilja på dessa val och verkligen skilja på vilka politiker man röstar på i de olika valen.

Det här har - enligt forskare - främst Socialdemokraterna och Vänstern "tjänat på" eftersom de oftast har svaga lokala politiker och ledare som "tjänar" på att få röster då folk ex. röstar på en socialdemokrat på riksnivå, men samtidigt då - utan kanske att förstå det - röstat på en socialdemokrat på kommunnivå och landstingsnivå.

Det vore en fördel - och bra för demokratins bästa - om det blir skilda valdagar för de tre valen:

Valet till riksdagen en dag för sig.

Valet till kommuner och landsting en dag.

Stockholm den 14 september 2004

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)