Skatter

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Fi299

av Lars Ohly m.fl. (v)

Skatter

v550

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

3.1 Målsättning 6

4 Regeringens skattepolitik 6

5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 7

6 Skatt på inkomster 8

6.1 Regeringens förslag 8

6.1.1 Jobbskatteavdrag steg 4 och sänkt skatt för pensionärer 8

6.2 Vänsterpartiets förslag 8

6.2.1 Rättvisa inkomstskatter 8

6.2.2 Utländska nyckelpersoner 11

6.2.3 Avdrag för dubbel bosättning 12

6.2.4 Skattereduktion för a-kassa och fackföreningsavgift 12

6.2.5 Skattereduktion för hushållstjänster 12

6.2.6 Ett utvidgat ROT-avdrag för upprustade bostäder och 15 000 jobb 12

7 Socialavgifter m.m. 14

7.1 Regeringens förslag 14

7.1.1 Nedsatta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (55)