Skattepolitiken

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1993/94:Sk352

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Skattepolitiken

Innehåll 1

Sammanfattning
och inledning, förslag i tabellform 2 2

Skattepolitik
för solidaritet 4 2.1

Skattereformen
4 2.2

Regeringen
Bildt 5 2.3

Skattepolitik,
arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4

Skatt
efter bärkraft 11 3

Inkomstbeskattning
13 3.1

Fysiska
personers inkomstskatt 13 3.2

Näringsverksamhet
16 3.3

Kapitalbeskattning
17 3.4

Dubbelbeskattning
21 3.5

Juridiska
personers inkomstskatt -- företagsbeskattning
22 4

Lagstadgade
socialavgifter -- arbetsgivaravgifter 24 4.1

Arbetsgivaravgifter
24 4.2

Egenavgifter
25 5

Skatt
på egendom 26 5.1

Fastighetsskatt
26 5.2

Förmögenhetsskatt
26 5.3

Arvs-
och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (94)