Skattefri sparränta för barn och ungdom

Motion 1993/94:Sk345 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

av Dan Ericsson i Kolmården (kds)
Det privata sparandet har ökat, vilket i ett långsiktigt
perspektiv är mycket sunt. Regeringens politik syftar för
övrigt till ökat sparande. Det handlar också om att fostra
den unga generationen till att skaffa sig kapital innan man
konsumerar. Lånekarusellens tid är förbi och Lyckoslantens
Slösa skall nu återigen avlösas av Spara. I det läget är det
dålig pedagogik att beskatta det lilla kapital som föräldrar
ofta hjälper sina små barn med. Barn och ungdom skall
kunna se att det lönar sig att spara på bank; genom att det
ger god ränta ger det rätt pedagogisk signal. För att undvika
missbruk kan en högsta skattefri ränta för barn och ungdom
upp till 16 år införas på exempelvis 1 000 kronor.
Detta krav har jag nu framfört under två år.
Skatteutskottet har uttryckt förståelse för syftet med
förslaget, men med hänvisning till det statsfinansiella läget
inte varit berett att tillstyrka förslaget. Någon beräkning av
statligt inkomstbortfall av en sådan åtgärd har dock inte
presenterats. En statlig utredning borde tillsättas för att få
fram ett relevant beslutsunderlag med förslag till
finansiering av ovanstående reform.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om skattefri ränta för barn och
ungdom.

Stockholm den 25 januari 1994

Dan Ericsson (kds)

i Kolmården
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)