Skarven förstör svensk kust och skärgård

Motion 2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken med skarvfågelns utbredning och att detta snarast kräver åtgärder för att bukt med problemen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skarvens framfart förstör svenskt kust- och skärgårdsliv och nu måste åtgärder till som löser problemet. Längs kusten i Gävleborgs län har skarven tredubblats på bara två år, enligt uppgifter som redovisas av Sveriges Radio P4 Gävleborg (21 augusti 2018). Den överlägset största ökningen har skett i Söderhamns skärgård utanför Sandarne.

Skarvens närvaro försämrar förutsättningar för fiske och boende i skärgården. Fågeln äter stora mängder fisk och avföringen gör att öarna där skarven huserar blir närmast att likna vid spököar med döda träd och missgynnsam växtlighet. För kommuner, som de längs Gävleborgskusten, där skärgården är central för bland annat utveckling och turism, riskerar detta att förstöra förutsättningarna för framtidssatsningar samt att skärgårdens attraktionskraft kraftigt försämras.

Det finns uppenbarligen anledning att se över skarvens skyddsbehov i Sverige. Det bör dessutom övervägas huruvida skarven ska anses som en invasiv art och behandlas därefter. Några enklare störningsoperationer från år till år kommer inte att hjälpa situationen. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen så snart det är möjligt med förslag till verkligt kraftfulla åtgärder för kommunerna att vidta för att bukt med skarvproblemet och skarvens skadliga effekter.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)