Skarv

Motion 2018/19:625 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kunskapsläget om skarvars beteende nära bebyggelse i syfte att de inte ska ta över hela vår skärgård, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I våra skärgårdar vistas många människor för att vila och få rekreation, men också för att arbeta. Ett relativt nytt inslag hos oss är numera skarv, på västkusten kallad Ålekråka. Skarven kommer oftast till oss i flockar och vi kan se dess framfart och även känna lukten. De häckar på öar, och där de är tar de död på allt i sin omgivning, ön blir vit av träck, och doften känns långväga. Problem uppstår när fåglarna häckar nära våra bostäder och sommarhus. Försök har gjorts med avskräckande ljud, och då har de försvunnit, ibland tillfälligt, och de kan även flytta till nya öar. Jag föreslår att kunskapsläget om skarvarnas liv och leverne nära bebyggelse ses över i syfte att skarvarna inte ska ta över hela vår skärgård.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)