Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2014/15:2926 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa brottet ”grovt djurplågeri”.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för ”grovt djurplågeri” ska vara lägst ett års fängelse och högst fyra års fängelse.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all lagstiftning om djur samlas i en särskild djurskyddsbalk.

Motivering

Det finns forskning som visar att människor som utövar våld mot djur i många fall parallellt med detta eller senare i livet går över till att våldföra sig på människor. Enligt en studie utförd i delstaten New Jersey i USA, finns det ett tydligt samband mellan djurplågeri och misshandel av barn. Där uppdagades nämligen hela 88 procent av alla barnmisshandelsfall genom misshandel av familjens husdjur.[1]

 

I Sverige har före detta länspolismästaren Carin Götblad tidigare konstaterat att det ”är viktigt att personer som har tendenser att skada djur fångas upp tidigt, eftersom man har kunnat se samband mellan djurplågeri och annan typ av grövre brottslighet senare i livet”.[2]

 

Trots att det i Sverige bevisligen förekommit flera fall av grovt djurplågeri, har maxstraffet på två års fängelse för djurplågeri aldrig utdömts. Vidare existerar det inte någon högre brottsrubricering än djurplågeri. Enligt tidningen Djurskyddet är det vanligaste straffet för djurplågeri böter eller villkorlig dom.[3] Genom att titta på domar i frågan får man konstatera att de talar sitt tydliga språk:

 

  • Två bönder dömdes till två månaders fängelse för djurplågeri i Mora efter att ha utsatt djur för ett sådant kraftigt lidande att sju kor och en ponny fick avlivas. Bönderna hade tidigare dömts för liknande brott och fått villkorlig dom med samhällstjänst.

 

  • I Karlstad dömdes en man för djurplågeri efter att ha misshandlat sin katt till döds. Straffet blev 10 500 kronor i böter.

 

  • Efter att en hund fått stå i löplina så pass länge att inte längre någon muskelmassa på kroppen existerade och klorna förväxt, dömdes förövaren till villkorlig dom och 40 dagsböter. Detta trots att djurskyddsinspektörerna enligt tidningen Djurskyddet aldrig under sina 20 år i yrket hade sett någonting värre.

 

  • En man i Gävle fick i stället för tilltänkta fyra månaders fängelse, villkorlig dom efter att ha misskött sina egna hästar så allvarligt att flera fick avlivas.

 

  • I Jönköping hade en man vid flera tillfällen misshandlat sin flickväns katt och en grannkatt bland annat med knytnävarna. Ena katten var så allvarligt skadad att den avled. Mannen dömdes till 75 timmars samhällstjänst.

 

Djur som utsätts för misshandel är i sig oskyldiga, de har oftast ingen möjlighet att påkalla hjälp och de utsätts ofta för svåra övergrepp under lång tid. Därför menar vi att det krävs en uppdatering av straffskalan för att höja brottens innebörd och betydelse samt för att sända ut skarpare signaler om hur allvarligt samhället ser på djurplågeribrott. Vi föreslår att brottsrubriceringen ”grovt djurplågeri” införs, med lägst ett års fängelse och högst fyra års fängelse i straffskalan.

 

Eftersom att lagstiftningen i dag är splittrad vad gäller frågor om djurs rättigheter, föreslår vi dessutom att all lagtext rörande djur samlas i en särskild djurskyddsbalk, vilket skulle innebära att man gör det mer överskådligt samtidigt som man tydliggör och lyfter fram djurens rättigheter.

 

.

Richard Jomshof (SD)

 

Kent Ekeroth (SD)

Markus Wiechel (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

 


[1] http://opdv.ny.gov/whatisdv/dvanimalcrlty.pdf

[2] www.polisen.se

[3] http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete/aktuellt/2010/hoj-straffen-for-djurplageri/

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)