Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2014/15:287 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffpåföljden för våldtäkt.

Motivering

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. När det gäller våldtäkt så är det ett brott där straffpåföljden många gånger, med rätta, uppfattas som alldeles för lindrig. Därför bör det utredas hur en straffskärpning för våldtäkt skulle kunna se ut.

.

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)