Skärpt straffpåföljd för grova våldsbrott

Motion 2014/15:289 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffpåföljden för grova våldsbrott.

Motivering

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. När det gäller grova våldsbrott är den allmänna uppfattningen många gånger att de som begår dessa brott kommer alldeles för lindrigt undan. Därför bör det utredas hur en straffskärpning för grova våldsbrott skulle kunna se ut.

.

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)