Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)

av Niclas Malmberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om skärpt lagstiftning vad gäller straffet för rattfylleri och olovlig körning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åklagare får anhålla och begära häktning om ett brott kan ge minst ett års fängelse. Eftersom rattfylleri inte ger så långt straff är häktning av rattfyllerister inte möjligt. Konsekvensen av detta är att en rattfyllerist kan fortsätta att köra rattfull utan att det finns några praktiska möjligheter att stoppa det. Genom att skärpa straffet för rattfylleri till ett års fängelse skulle åklagare få möjlighet att begära återkommande rattfyllerister häktade, vilket i sin tur skulle rädda många liv i trafiken. Exempel finns på dödsolyckor där föraren varit känd för tidigare rattfyllerier, och där en anhållan därför skulle ha medfört att olyckan inte behövt äga rum.

Mot bakgrund av detta bör regeringen återkomma med förslag till skärpt lagstiftning vad gäller straffet för rattfylleri och olovlig körning.

Niclas Malmberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-14 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)