Skärpt lagstiftning mot olaglig tung trafik

Motion 2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

av Åsa Lindestam m.fl. (S)
S6109

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt lagstiftning mot oseriösa åkare som trafikerar vägnätet.

Motivering

En stor del av den tunga transporten i Sverige utförs av oseriösa transportörer som idag är på väg att konkurrera ut den seriösa transporten. De olagliga transporterna, falska F-skattsedlar och otillåten cabotagetrafik utgör ett mycket stort problem. På S-kvinnors förbundsmöte uppmärksammades problemet och många S-kvinnor såg med stor oro på utvecklingen.

Det behövs ordning och reda, sjysta villkor och miljövänligare transporter för att klara framtidens utmaningar. Dagligen skickas anmälningar om misstänkt olaglig yrkestrafik till berörda polismyndigheter. Den olagliga trafiken ökar dramatiskt och trots att enskilda poliser gör ett bra jobb vidtas inte tillräckliga åtgärder från samhället.

Enligt uppgifter från Sveriges Åkeriföretag är omkring 40 procent av lastbilarna på det svenska Europavägnätet utlandsregistrerade. Samstämmiga uppgifter indikerar att bilarna inte bara engageras för export- och importuppdrag, inte heller begränsas verksamheten till godkänd cabotagetrafik. Stora grupper av yrkesförare lever i armod och under närmast slavliknande förhållanden när de, månad efter månad, skickas runt på EU:s motorvägsnät.

Den utvecklade illegala inrikestrafiken har försatt svenska åkerier inom de aktuella åkerisektorerna i en närmast ohanterlig konkurrenssituation. Svenska och utländska seriösa åkerier kan inte konkurrera när lågavlönade, utnyttjade chaufförer tvingas till så kallad yrkesmässig trafik och tar över marknaden i Sverige. I spåren av denna trafik dras även annan kriminell verksamhet såsom narkotika- och människohandel in i Sverige. Det förekommer exempelvis spritförsäljning, sexuella tjänster, stölder och ekonomiska brott i kölvattnet. Polisen hinner inte med, åklagare lägger ner ärenden.

Vi måste på allvar ta itu med det växande problemet. Det behövs skärpt lagstiftning, annan polisorganisering, samarbete, möjlighet att hålla bilar i kvarstad, så kallad klampning, och andra åtgärder för att komma tillrätta med den olagliga trafiken.

Stockholm den 3 oktober 2013

Åsa Lindestam (S)

Hillevi Larsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Sommestad (S)

Marie Nordén (S)

Sara Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)