Skarpare krav på samarbete mellan kommun och landsting/region för individens bästa

Motion 2018/19:1480 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare krav på samarbete mellan kommun och landsting/region för individens bästa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag jobbar många kommuner och landsting/regioner i så kallade stuprör där man enbart jobbar inom sitt område och inte alltid söker samarbete med den andra parten. Det finns sedan länge krav på att man ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en individ har flera insatser som är både inom kommun och region. Tyvärr är man inte alltid bra på att upprätta en sip. Det görs på många håll men det är inte alltid individen är i centrum utan det blir att myndigheter emellan ser bara till sitt och vem som ska betala vad. Detta är något som gör att människor som är i behov av stöd och hjälp från ex. både socialtjänsten och kanske barn och ungdomspsykiatrin kan falla mellan stolarna när man som myndighet inte samarbetar. Regeringen bör därför utreda möjlig­heten till att införa i de lagar som detta område berör, skall krav för kommun och landsting/region att samarbeta för att individens behov alltid ska vara i centrum. Regeringen bör också ge utökat tillsyns ansvar för detta så att ett sådant här skarpare krav hålls och följs. 

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)