Skapande verksamhet

Motion 2003/04:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:Kr390

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Skapande verksamhet

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Dans, musik och teater 5

4.1 Pris- och löneuppräkning 5

4.2 Riksinstitutioner 6

4.2.1 Operan och Dramaten 6

4.2.2 Dansens Hus 6

4.2.3 Riksteatern 7

4.3 Regional verksamhet 7

4.3.1 Göteborgsoperan 8

4.3.2 Dalhalla 8

4.4 Fria grupper 8

4.5 Musik 9

4.5.1 Orkesterverksamhet 9

4.5.2 Folkmusik 10

4.5.3 Fonogram 11

4.6 Barn och ungdom 11

4.6.1 De kommunala kultur- och musikskolorna 11

4.6.2 Kultur i skolan 11

4.6.3 Dramapedagoger 12

5 Bild och form 12

5.1 Den offentliga konsten – Statens konstråd 12

5.2 Samtidskonst och konstpedagoger 13

5.3 Form-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)