Skapa en utställning

Motion 2022/23:1478 av Petter Löberg (S)

av Petter Löberg (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att inrätta en permanent riksdagsutställning i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Under förra mandatperioden genomfördes ett digert program för att högtidliggöra demokratins genombrott i Sverige. Den historiska bakgrunden sträcker sig än längre än det århundrade som passerat sedan vi fick kvinnlig rösträtt och steg för steg har vår demokrati utvecklas. De senaste åren har flera folkbildningsinsatser gjorts, filmer och skrifter producerats samt utställningar visats över hela landet. Mycket av det materialet är av mycket hög klass och skulle med viss anpassning kunna användas för att även framledes sätta riksdagens nuvarande funktion och betydelse i en historisk kontext. Ett införande av en permanent utställning som besökare och verksamma i huset kan ta del av skulle göra vissa av vårt vackra hus mindre utsmyckade delar än mer representativa. Inte minst skolklasser skulle kunna stanna till vid utställningen under sin rundtur, men även andra besökare. En lämplig plats, bland flera, där en sådan utställning skulle kunna placerats är där de gamla postfacken var placerade som ju också är ett nav för många ledamöter, personal såväl som besöksgrupper.

 

 

 

Petter Löberg (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)