Skånska skatter

Motion 2006/07:Kr226 av Lars-Ivar Ericson och Lennart Pettersson (c)

av Lars-Ivar Ericson och Lennart Pettersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om återbördande av skånska skatter.

Motivering

Många historiska klenoder från olika delar av landet förvaras på museer i Stokholm. Det är oftast de mest värdefulla och sevärda föremålen som hamnar på statliga museer i Stockholm. Det innebär att flera skånska klenoder såsom Bäckaskogskvinnan, Balkåkratrumman, Trollebergsringen, Trydekrucifixet, silverskatter m.m. finns i Stockholm. Det borde vara mera naturligt att de fanns i Skåne nära fyndplatsen. Som argument för att föremålen skall förvaras i Stockholm har anförts säkerhetsskäl. Genom att Historiska museet i Lund nu planerar en egen skattkammare så kan säkert säkerhetsfrågorna lösas. Det är därför nu lämpligt att inleda processen med att återbörda de skånska skatterna till sin rätta plats.

Stockholm den 20 oktober 2006

Lars-Ivar Ericson (c)

Lennart Pettersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)