Sjukvård i framtidens Sverige

Motion 2014/15:743 av Shadiye Heydari och Johan Büser (S)

av Shadiye Heydari och Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den offentliga hälso- och sjukvården för att principen om lika vård för alla ska uppnås.

Motivering

Svensk sjukvård är en unik och viktig tillgång för medborgarna. Därför måste vi slå vakt om den offentligt och solidariskt finansierade sjukvården som handlar om att alla ska ha vård av hög kvalitet i rätt tid. Det är en stor trygghet att veta att du inte får en faktura på kostnaden för behandlingen eller att behöva redovisa ditt försäkringsavtal när du kommer till akuten. Det är många medborgare i länder världen över som tror att denna trygghet inte är möjlig. Desto viktigare att vi gör allt för att behålla och utveckla denna viktiga verksamhet i svensk välfärd.

Syftet med motionen är att lyfta fram problemet med att allt fler tecknar privata sjukvårdsförsäkringar samt hur olika avtal styr verksamheten inom sjukvården, gör utbudet komplext och svårbegripligt för den enskilde medborgaren och där den samlade bilden innebär att medborgarna, skattebetalarna, betalar allt mer för sjukvårdens tjänster. Politiker och deras tjänstemän har svårare att få en helhetsbild och på sikt är det ett hot mot det gemensamt finansierade sjukvårdsutbudet, inte minst för att förtroendet bland medborgarna undermineras.

Sjukvårdsutbudet har ökat i form av olika avtal med offentliga och privata vårdgivare som taxe-avtal, upphandlat avtal, vårdvals-avtal men även vårdbolag tecknar idag omfattande avtal med försäkringsbolag som säljer försäkringspaket (gruppförsäkringar) till företag där sjukvårdsförsäkring ingår. När små och stora privata vårdbolag säljer vård till försäkringsbolag och deras kunder så ska sjukvård levereras utifrån kundens krav inom kort tid. Om en läkare ska inställa sig på kort varsel i ett vårdbolag (för många är det en bisyssla), vad händer med dennes patienter på sjukhuset då? Ett exempel: Patient möter hjärtläkare på SU och får besked att en undersökning behöver göras men måste vänta i tre veckor då läkaren inte bedömer läget som akut. Samma patient ringer sin sjukvårdsförsäkring som ordnar tid inom tre dagar till privat hjärtmottagning. Där möter patienten samma läkare. Dyrt för den enskilde patienten eller dennes arbetsgivare som först betalar skatt till offentlig vård och sedan premie för privat sjukvårdsförsäkring. Detta minskar förtroendet för den offentligt drivna vården eftersom det sprids en bild av att man måste ha en egen privat sjukvårdsförsäkring, annars försenas behandlingen.

Svensk hälso- och sjukvårdslag säger att svensk, offentligt finansierad sjukvård, ska vara behovsstyrd och ges på lika villkor för hela befolkningen. Med den blandning som finns idag med många vårdformer och avtal så är det i praktiken en kundstyrd sjukvård. Dubbla ingångar i hälso- och sjukvården, en ingång för det allmänna och en för de med privata försäkringar, hotar hälso- och sjukvård på lika villkor och förtroendet för välfärdssystemet.

Privata sjukvårdsförsäkringar gör inte vården vare sig billigare eller bättre för den stora allmänheten. Visst kan företagens anställda och välbeställda privatpersoner som är tillräckligt friska för att kvalificera sig för försäkringsbolagens sjukvårdsförsäkringar få egna genvägar, gräddfiler, men det tar inte lång tid innan detta innebär stora problem att finansiera och driva gemensamma välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg.

.

Shadiye Heydari (S)

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)