Sjösäkerhet

Motion 2021/22:1102 av Sofia Westergren m.fl. (M)

av Sofia Westergren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en återgång till den tidigare promillegränsen 0,5 på sjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningen inför skärpning av lagen var undermålig med tydliga brister. Syftet med den förändring som gjordes av sjöfyllerilagen var att minska olyckorna på sjön och att förbättra sjösäkerheten. Lagen har kritiserats. Sverige är i dag det land i Norden med de i särklass hårdaste reglerna för sjöfylleri. Sedan den nya lagen om sjöfylleri trädde i kraft år 2010 går det att dömas med en alkoholhalt på endast 0,2 promille i blodet, precis som vid bilkörning. Lagen gäller båtar längre än 10 m eller båtar som kan gå snabbare än 15 knop. Lagen tar inte hänsyn till vilken hastighet båten framförs i, utan den farten båten kan gå i. Den utvärdering av lagstiftningen som gjorts har kritiserats och lagstiftningen är ifrågasatt av många båtägare och skärgårdsbor. Det är därför lämpligt att återgå till de regler som fanns före införandet av 0,2-promillegränsen, dvs. 0,5. Dagens lagstiftning är varken befogad eller rättvis.

Sofia Westergren (M)

Jan Ericson (M)

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)