Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Sjösäkerhet

Motion 2020/21:2587 av Sofia Westergren m.fl. (M)

av Sofia Westergren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över 0,2-promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningen inför skärpning av lagen var undermålig med tydliga brister. Syftet med den förändring som gjordes av sjöfyllerilagen var att minska olyckorna på sjön och att förbättra sjösäkerheten. Lagen har kritiserats. Sverige är i dag det land i Norden med de i särklass hårdaste reglerna för sjöfylleri. Sedan den nya lagen om sjöfylleri trädde i kraft år 2010 går det att dömas med en alkoholhalt på endast 0,2 promille i blodet, precis som vid bilkörning. Lagen gäller båtar längre än 10m eller båtar som kan gå snabbare än 15 knop. Lagen tar inte hänsyn till vilken hastighet båten framförs i, utan den farten båten kan gå i. Den utvärdering av lagstiftningen som gjorts har kritiserats, och lagstift­ningen är ifrågasatt av många båtägare och skärgårdsbor. Det bör därför ses över om en återgång till de regler som fanns före införandet av 0,2-promillegränsen är möjlig.

Sofia Westergren (M)

Kjell Jansson (M)

Jan Ericson (M)

Lars Beckman (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)