Sjöfartsverkets monopolställning på lotsmarknaden

Motion 2012/13:T347 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sjöfartsverkets monopolställning på lotsmarknaden.

Motivering

Sedan år 2000 har lotskostnaderna i Mälaren ökat med 100 procent. Anledningarna är flera, däribland:

  • Engelska accepteras inte som lotsspråk i Mälaren, vilket man gör i andra farleder, utan man kräver felfri svenska. I verkligheten är brovakternas bristande engelska ett betydligt större problem.

  • Idag är möjligheterna till dispens från lotsplikt mycket begränsade men med hjälp av modern teknik skulle verksamheten effektiviseras. Utnyttjande av fjärrstyrning skulle göra att lotsar inte fysiskt behövs på alla fartyg.

Sjöfartsverkets monopolställning på lotsmarknaden måste ses över eftersom ökad konkurrens skulle kunna leda till att systemet effektiviseras.

Stockholm den 20 september 2012

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)