Självkörande fordon

Motion 2016/17:375 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är helt avgörande för att vi som människor ska få våra liv att gå ihop och för att få bra liv. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med en bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Inom fordonsutveckling tas nu rejäla kliv för att ta fram lösningar för framtiden. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till hållbara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

I Sverige pågår viktig forskning och utveckling av autonoma eller självstyrande fordon. Inom projektet ”Drive Me” är tanken att ett 100-tal personer ska få möjlighet att på riktigt och i det vardagliga livet testa och använda självstyrande bilar. Uppslutningen från forskning, samhälle och näringsliv är stort bakom projektet.

Fram till för ett år sedan var det förbjudet att använda självkörande fordon i vanlig trafik i Sverige. Det har nu getts möjligheter att genomföra försöksverksamhet såsom ska ske inom ramen för ”Drive Me”. Det är klokt. Dock kvarstår frågan hur användningen av självstyrande och självkörande fordon ska regleras när utvecklingen går från försöks- och forskningsverksamhet till kommersiella produkter på marknaden. Exempelvis finns en diskussion och ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de autonoma fordonens behov av kameror och å andra sidan integritet. Detta behöver lösas ut. I annat fall kommer utvecklingen av dessa moderna fordon förläggas i andra länder.

Dessutom kommer i så fall lösningar och standarder att utvecklas som Sverige kommer att behöva anpassa sig till. Det är klokare att Sverige deltar genom att ta vara på alla nya möjligheter som öppnas. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag på hur vi kan få en lagstiftning som möjliggör användning av olika former av autonoma fordon i vanlig trafik.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)