Självkörande fordon inom kollektivtrafiken

Motion 2017/18:768 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra Jämtland till ett pilotlän för självkörande fordon inom kollektivtrafik på landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen av självkörande bilar är långt framme och mellan år 2020–2030 kommer förarlösa bilar med stor sannolikhet att finnas på marknaden. Tekniken hos de stora fordonstillverkarna är i princip färdig.

För landsbygden, som har stora utmaningar avståndsmässigt, kan självkörande bilar bli ett viktigt inslag i kollektivtrafiken. Landsbygden har en fördel genom att vägförhållandena där ofta är bättre än i städerna. Självkörande fordon kör lika bra dagtid som nattetid. Självkörande bilar bidrar därför till en säkrare trafikmiljö. Självkörande bilar utgör också ett sätt att möta klimatutmaningen på transportsidan på ett nytt sätt.

Fordonen är dock beroende av uppkoppling till bredband via master eller satelliter. När bredbandet byggts ut fullt till hela landet och 5G-tekniken har nått landsbygderna finns det stora möjligheter att utveckla de sensorer som behövs för självkörande fordon.

Den parlamentariska landsbygdskommittén föreslår att regeringen ska prioritera landsbygden både vid testverksamhet och vid mer permanent införande av självkörande fordon. Jämtlands län vore idealiskt som pilotlän för självkörande fordon inom kollektivtrafiken. I många delar av länet där befolkningsunderlaget är svagare är det svårt att ordna kollektivtrafik. Vi har förutom att vi till största delen är glest befolkade dessutom väldigt många som besöker och turistar i stora delar av vårt län och är i behov av fungerande kollektivtrafik till alla smultronställen som länet har att erbjuda. Vi föreslår därför att regeringen överväger att förlägga testverksamhet av självkörande fordon inom kollektivtrafiken på landsbygd till Jämtlands län.

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)