Situationen i Kashmir

Motion 2021/22:1542 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om läget i Kashmir och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konflikten i Kashmirområdet, som är delat mellan Indien och Pakistan, har pågått under årtionden och sedan slutet av 1980-talet har situationen i Kashmir varit instabil. De senaste åren har den dessutom trappats upp ytterligare.

I augusti 2019 beslutade den indiska regeringen att avskaffa artikel 370 i konstitutio­nen, som gav invånarna i Jammu och Kashmir vissa begränsade rättigheter och en liten grad av autonomi.

Sedan ändringen i konstitutionen har livet varit katastrofalt för 8 miljoner människor. Förutom att antalet indiska soldater i Kashmir ökat för varje dag, vilket i dag är världens mest militariserade region, har man också begränsat folkets möjligheter att kommuni­cera med omvärlden genom att stänga av mobilnät och internet och förbjudit allmänna sammankomster.

Under coronakrisen har dessa begränsningar och restriktioner blivit hårdare. Straff mot fredligt motstånd och restriktioner av kommunikationer och grundläggande fri- och rättigheter fortsätter i Kashmir. Politiska ledare frihetsberövas och regeringen fortsätter att tysta de som utkräver ansvar och införde under året en hård mediablackout.

I oktober 2020 stängde myndigheterna, utan förvarning, kontoret för Kashmir Times efter att tidningens redaktör stämt regeringen för nedstängningen av internet och telefoni­tjänster i regionen. Polisen utförde även razzior på arbetsplatserna och i hemmen för flera aktivister som talat ut om övergrepp mot mänskliga rättigheter i Kashmir.

Journalister och MR-försvarare ifrågasätts för påstådda anti-nationella” aktiviteter. Journalister fortsätter riskera repressalier om de rapporterar på ett sätt som inte gillas av regeringen. Indisk polis attackerade och/eller beordrade minst 18 journalister att infinna sig på polisstationer som del av skrämseltaktik för att tysta kritik.

Att beröva en hel befolkning sin rätt till yttrande, åsikts- och rörelsefrihet under en obestämd period strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Därför måste den indiska regeringen upphöra med blockaden av Kashmir och kränkning­arna av de mänskliga rättigheterna. Indiska regeringen måste sluta med sin kollektiva bestraffning av folket i Kashmir.

Situationen är allvarlig och kritisk. Det är därför viktigt att alla parter gör sitt för en fredlig lösning. Och det är viktigt att folket i Kashmir måste få bestämma över sin fram­tid. Folket i Kashmir måste helt enkelt bli inkluderat i processerna som rör dem. Folket i Kashmir har rätt att leva i fred och frihet.

 

 

Serkan Köse (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)