Situationen i Iran

Motion 2021/22:3724 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta verka för att stärka mänskliga rättigheter i Iran och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I över 40 år har den islamiska regimen i Iran attackerat mänskliga fri- och rättigheter genom att slå mot politiska meningsmotståndare, kvinnor och minoriteter. Missnöjet i Iran är stort. Den politiska misskötseln har försatt landet i svår ekonomisk kris som drabbat befolkningen hårt. Iran är också ett av de länder i världen som drabbats hårdast av pandemin. Regimens vägran att till en början erkänna riskerna med covid och sedan vägran att köpa vaccin från väst har fått förödande konsekvenser.

Landet har också nyligen drabbats hårt av vattenbrist i redan torra delar av landet. Många lobbyister närstående iranska regimen har beskyllt klimatförändringarna och sanktionerna för vattenbristen. Men miljöforskare och miljöaktivister i Iran och utanför är överens, situationen kunde ha undvikits. Vattenbristen har orsakats av årtionden av felaktig vattenhantering och en icke-existerande miljöpolitik.

Men det är föga förvånande att dessa politikområden inte varit prioriterade. Den iranska regimen har i 40 år i stället varit upptagen med att kontrollera kvinnors klädsel, begränsa yttrandefriheten, slå ner all form av oliktänkande och bedriva proxykrig i Syrien, Jemen och Israel/Palestina.

Under september 2020 släppte Amnesty International sin senaste rapport om situa­tionen för mänskliga rättigheter i Iran.

Rapporten visar hur demonstranter, som greps efter de stora protesterna i Iran hösten 2019, har utsatts för omfattande tortyr. De skriver bland annat att tortyr i form av miss­handel, piskrapp, elchocker, skenavrättningar, skendränkningar och sexuellt våld är vanligt förekommande. Dessutom nekas sjuka fångar rätten till vård. Situationen för politiska fångar, fackligt aktiva, kvinnorättsaktivister och minoriteter är mycket allvarlig.

Sedan Biden-administrationen installerades pågår samtal om att återuppta kärn­teknikavtalet med Iran, som Trump-administrationen skrotade. Västvärlden är, med rätta, skräckslagna inför att Iran ska skaffa kärnvapen. Men denna skräck används av den iranska regimen som en manöver för att leda bort fokus från regimens övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Vi ska inte låta oss kuvas av islamismen, som i slutändan även är ett hot mot våra värderingar och vår livsstil. Sverige, EU och USA behöver föra en ännu tydligare politik mot Iran än idag.

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)