Situationen för kristna i världen

Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens nya regering att garantera kristnas säkerhet och rättigheter samt stoppa de uppmaningar till våldsanvändning gentemot kristna som finns runt om i landet.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige tydligt bör visa sitt stöd för kristna i Pakistan och inom ramen för FN och EU verka för en fortsatt skarp kritik mot landets hårda antihädelselagar och våldet mot kristna.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige tydligt bör visa sitt stöd för utsatta kristna i Nigeria och inom ramen för FN och EU verka för att de kristnas säkerhet garanteras och våldsamheterna upphör.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att uppmärksamma situationen för kristna och andra religionsutövare i Nordkorea och därmed bidra till att sätta religionsfrihet i landet på det internationella samfundets agenda.

Motivering

Situationen för kristna runt om i världen är på många håll mycket svår och på flera håll har den under senare tid förvärrats. Kristna är världens mest förföljda grupp. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma det förtryck som kristna är utsatta för i olika delar av världen, om inte så för att deras perspektiv ofta tenderar att glömmas bort.

 

Egypten

Situationen för kristna kopter i Egypten har varit svår sedan Muslimska brödraskapet fick makten i Egypten men under senare tid har situationen dock trappats upp ytterligare. Efter säkerhetsstyrkornas attack på Mursi-anhängarnas läger i Kairo och efter presidentens fall har Egyptens kopter blivit utsedda till något slags syndabockar och det har bland extrema islamister förekommit uppmaningar att rikta våld mot kristna. Det har lett till att de blivit utsatta för omfattande grymma attacker. Kristna har blivit attackerade, koptiska hem plundras och vandaliseras och kyrkor och affärer har bränts ner. Situationen för kristna har nu blivit något bättre men diskriminering och förtryck förekommer fortfarande. Det är därför av stor vikt att Sverige visar sitt tydliga stöd till de kristna i Egypten samt verkar för att EU och FN ställer tydliga krav på Egyptens nya regering att garantera kristnas säkerhet och rättigheter samt stoppa de uppmaningar till våldsanvändning gentemot kristna som finns runt om i landet.

 

Pakistan

I Pakistan finns flera rapporter om hur landets strikta antihädelselagar har slagit mot kristna. I augusti 2012 kom rapporter om att en elvaårig kristen flicka, Rifta Masih i Pakistan, fängslat, anklagad för hädelse. Flickan, som har Downs syndrom, påstås ha bränt upp sidor ur Koranen. Detta orsakade stor uppståndelse och ledde till att hundratals kristna fick fly från byn där flickan bodde. Fallet ledde till att FN kritiserade landets hårda antihädelselagar, vilket i sin tur kan ha påverkat att personen som antagligen fabricerat brända sidor ur Koranen blev gripen. Han blev dock inte fälld och fallet är nu nerlagt. I augusti i år var 600 personer på väg hem från kyrkan när två självmordsbombare dödade runt 89 personer och skadade runt 150 personer. Mot denna bakgrund anser vi det vara av vikt att Sverige visar sitt tydliga stöd för utsatta kristna i Pakistan samt inom ramen för FN och EU verkar för en fortsatt skarp kritik mot landets antihädelselagar samt våldet mot kristna.

 

Nigeria

I Nigeria har ett antal attacker emot kristna eller muslimer som inte vill acceptera sharia utförts av den islamistiska gruppen Boko Haram! Enligt uppgifter från Open Doors har dessa attacker krävt minst 800 dödsoffer i Nigeria. I vissa delstater har det tagits beslut som lett till att kristna blivit utsatta för begränsningar i skolorna, hotade om kidnappning, blivit utsatta för tvångsäktenskap, blivit nekade anställning, rent vatten och hälsovård. Det är förenat med risker att konvertera till kristendom och farligt för kyrkor att ta emot nyomvända. Den 5 januari 2012 samlades ca 45 kristna till veckomöte. Några ögonblick senare var kyrkan fylld av döda och sårade. Den 26 februari 2012 styrde två självmordsbombare sin bil rakt in i Kristi kyrka i Jos mitt under pågående gudstjänst. Minst fyra personer dödades och över 40 skadades, bland dem en liten ung flicka. De har också gjort sig skyldiga till kidnappning av små flickor och unga kvinnor som bland annat utnyttjats i strider. Dessa grymheter måste få ett slut. Sverige bör tydligare visa sitt stöd för dessa utsatta kristna och andra som utsatts för terroristgruppens förtryck i Nigeria och fördöma Boko Harams våldsamma attacker. Inom ramen för FN och EU bör Sverige verka för att befolkningens säkerhet kan garanteras samt att våldsamheterna och förtrycket upphör.

 

Nordkorea

Nordkorea är ett av världens kanske mest tragiska exempel på misslyckad socialistisk utopi. Sedan Koreakrigets slut 1953 har landets invånare levt under ett konstant förtryck från en utfattig, repressiv regim, utan tolerans för det minsta oliktänkande från sina medborgare. Detta förtryck har inte bara kväst all form av politisk opposition, utan också riktats mot religiösa uttryck som inte passat in i regimens självbild som sekulär, socialistisk statsbildning. Resultatet har varit att all privat religionsutövning i Nordkorea kommit att betraktas som fiendskap till staten som inte kunnat tillåtas. I landet riskerar man inte bara att fängslas och sättas i koncentrationsläger för religionsutövning, utan också att avrättas.

Detta kan kontrasteras mot grannen Sydkorea som tvärtemot bär på en mycket rik och obruten religiös tradition med så många som 15 miljoner utövande kristna och 11 miljoner utövande buddhister. Exakt hur många som fortfarande utövar religion i Nordkorea går inte att säga p.g.a. dess slutna natur samt att sådan utövning troligtvis sker i det fördolda för att inte upptäckas. Klart är däremot att sådan religionsutövning ändå överlevt, då det på senare år kommit rapporter om att människor i Nordkorea avrättats för att ha ägt eller distribuerat kristna biblar – som för övrigt är helt förbjudna i landet. [1] [2]

Sverigedemokraterna anser att privat religionsutövning i många fall kan vara det sista fröet av hopp och tröst för människor i svåra och utsatta situationer. Att man därför förbjudit detta just i Nordkorea, där förtrycket är enormt, hotet om en stundande svältkatastrof ständigt är närvarande och där behovet av privat religionsutövning därför borde vara särskilt stort, anser vi vara extra grymt och ofattbart. Vi vill därför att Sverige verkar för att uppmärksamma situationen för kristna och andra religionsutövare i Nordkorea och därmed bidra till att sätta religionsfrihet i landet på det internationella samfundets agenda.

 

.

Julia Kronlid (SD)

 

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Pavel Gamov (SD)

Jeff Ahl (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

 


[1] http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nordkorea/Religion

[2] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)