Sexköp utomlands

Motion 2011/12:Ju335 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det straffbart att köpa sex utomlands.

Stärk sexköpslagen

Att köpa en annan människas kropp är ett uttryck för att köparen vill känna makt över den andra människan. Majoriteten av sexköparna är män som köper sex av kvinnor.

I Sverige är det förbjudet att köpa sex sedan 1999. Att förbudet är effektivt visar en utvärdering som regeringen gjort (SOU 2010:49). Där konstateras att den minskade gatuprostitutionen i Sverige antagligen är en direkt följd av kriminaliseringen. Enligt Rikskriminalpolisen är det uppenbart att förbudet fungerar som en barriär för människohandlare och kopplare som överväger att etablera sig i Sverige. Därför är det mycket bra att riksdagen beslutat att höja straffmaximum för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

I andra länder ser det annorlunda ut. Där är det oftast förbjudet att köpa sex av barn men inte av vuxna. Att svenska män tar färjan till Lettland eller flyger till Thailand för att köpa sex är lika oacceptabelt som om brottet sker i Sverige. Men i dag är det inte möjligt att döma den som köpt sex av en vuxen person utomlands i svensk domstol om inte sexköp är straffbart även i det land där sexköpet begicks. Det krävs s.k. dubbel straffbarhet.

Vänsterpartiet menar att alla kvinnor är lika skyddsvärda oavsett vilket land de bor i och att detta bör framgå av lagstiftningen. Vi har redan tagit bort den dubbla straffbarheten när det gäller sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Många av dem som utnyttjas i prostitution utomlands är mycket unga kvinnor kring 18–19 år. De länder dit svenska män åker för att köpa sex är inte sällan länder som är mycket fattigare än Sverige och där kvinnor mer eller mindre tvingas in i prostitution av ekonomiska skäl.

Regeringen bör därför lägga fram förslag som tar bort den dubbla straffbarheten för köp av sex av personer över 18 år och på så sätt göra det straffbart att köpa sex utomlands. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2011

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)