Servicenäringens kostnader för tillsyn

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela Sverige ska leva och bygden behöver butiken är två välkända slogans. Folk hand­lar dock i allt större utsträckning på städernas stormarknader. Landsbygdens stora utma­ning är i dagsläget hur man möter ökad konkurrens från köpcentrum samt större rörlig­het. På många ställen har hela byalag gått samman och bildat ekonomiska föreningar för butikens överlevnad. Ett starkt och utvecklat lokalt engagemang är en förutsättning att hitta lösningar som kan ge både kommersiell och offentlig service. Vanligt är därför att servicenäringar på landsbygden söker fler ben att stå på såsom catering, hemkörning, kiosk, mack, kafé eller bygdegårdsaktiviteter.

Handlare på landsbygden pekar, vid sidan av sviktande kundunderlag, ut den administrativa bördan som ett bekymmer och en stor anledning till avveckling. Det är orimligt att en liten lanthandel måste betala samma kostnad för exempelvis tillsyn som stormarknader. En översyn bör därför göras så att tillsynskostnaderna för mindre serviceföretag på landsbygden är proportionerligt utformade.

 

 

Jan R Andersson (M)

Sten Bergheden (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)